Đánh giá độ tuổi

01/02: Cập Nhật Phần Thưởng Mới Sự Kiện Nạp Ngày

01/02: Cập Nhật Phần Thưởng Mới Sự Kiện Nạp Ngày

20:34 31-01-2019

GIỚI THIỆU

Quý Hiệp Sĩ thân mên,

BĐH MU Web Pro xin Cập nhật Nhần thưởng Mới của Event Nạp Ngày vô cùng hấp dẫn hơn với những phần thưởng mới quý hiếm.

Thời gian sự kiện: Vĩnh Viễn.

Phạm vi: Tất cả các Máy Chủ.

NỘI DUNG

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Các Hiệp Sĩ tham gia Nạp Tích Luỹ đạt đến mốc yêu cầu sẽ được tất cả phần thưởng.
  • Qua ngày sẽ reset lại các mốc nạp và phần thưởng.

MU Web Pro

Vật Phẩm Mới

  • Liệt Diễm Trang Phục - Mảnh: dùng để ghép thú cưỡi Flame Leopard.

MU Web Pro

MU Web Pro