Đánh giá độ tuổi

Giới Thiệu Tính Năng Quay Kho Báu

Giới Thiệu Tính Năng Quay Kho Báu

12:37 28-01-2019

GIỚI THIỆU

MU Web Pro xin giới thiệu đến các Hiệp sĩ tính năng Quay Kho Báu, tính năng này sẽ giúp các Hiệp Sĩ có cơ hội nhận được vô số các bảo vật và tran bị cao cấp quý hiếm như: Thú cưỡi bậc 6, Cánh Hoàn Mỹ Bậc 4, Trang bị Hoàn Mỹ bậc 10....

HƯỚNG DẪN

  • Các Hiệp Sĩ chọn vào biểu tượng "Kho Báu" trong giao diện game.

MU Web Pro

  • Giao diện Kho Báu sẽ xuất hiện. Tại đây các Hiệp Sĩ có thể dùng Kim Cương (Gem Không Khóa) để quay Kho Báu.
  • Quay Kho Báu sẽ có cơ hội may mắn nhận được các trang bị và bảo vật cao cấp, hoàn mỹ.
  • Quay Khó Báu sẽ nhận được vật phẩm vào "Kho", các Hiệp sĩ chọn vào biểu tượng "Kho" để nhận vật phẩm vừa quay được.

MU Web Pro

MU Web Pro

  • Đặc biệt: Mỗi lần quay Hiệp Sĩ sẽ tốn 50 kim cương, tương ứng sẽ nhận lại được 50 Điểm Tích Lũy.
  • Điểm Tích Lũy càng nhiều sẽ đổi được các trang bị cao cấp và hoàn mỹ tăng thuộc tính cao như: Thú cưỡi Cấp 6, Bộ trang bị hoàn mỹ cấp 9,10,11 ... Cánh 4 Hoàn Mỹ.

MU Web Pro

  • Phần Thưởng Hoàn Mỹ đổi từ Điểm Tích Lũy

MU Web Pro

MU Web Pro

MU Web Pro